AUTOMATYCZNA PATROSZARKA AUTOMAT Typ AP

 

 

 

Urządzenie jest stosowane do automatycznego patroszenia kurczaków z wnętrzności, o wypatroszonej wadze kurczaka pomiędzy 1000 g a 2500g. Urządzenie wykonywane jest  z rozstawem strzemion 6″.

Urządzenie składa się z:

  • Ramy wykonanej z profila kwadratowego
  • Wału głównego, ze stacjonarnym bębnem   krzywkowym. W górnej i dolnej części bębna zamocowane są odpowiednio górna i dolna płyta nośna. Pomiędzy górną a dolną płytą zamocowane są zespoły prowadnic pionowych. Każdy zespół prowadnic składa się z 2 prętów ślizgowych i jednego suwaka ślizgowego. Ruchem suwaków ślizgowych steruje wykonane z tworzywa kółko Ø50, zamocowane na tylnej części suwaka. Koło prowadzone jest po torze bębna krzywkowego.
  • Do górnej części górnego bloku ślizgowego przymocowana jest łyżka patrosząca.
  • W dolnej części bloku ślizgowego zamontowana jest łyżka trzymająca tuszkę, która przy wejściu do maszyny, podnoszona jest poprzez szynę prowadzącą
  • Położenie tuszki ustalane jest poprzez szynę  prowadzącą oraz prowadnicę nożną zamontowaną w dolnej części wałka głównego. Szyny prowadzące zamontowane są na prowadnicy w celu   upewnienia się, że kurczaki są prawidłowo wprowadzane do maszyny.
  • Napęd na obracające się elementy urządzenia  przenoszony jest z linii przenośnika  łańcuchowego przy pomocy koła napędowego zamontowanego pod spodem górnej belki poprzecznej.
  • Pod głównym wałem zamontowany jest podnośnik śrubowy, służący do regulacji wysokości głównego wału.

Zasada działania:

Tuszki wprowadzane są do maszyny zwrócone klatką piersiową na zewnątrz oraz plecami w stronę środka urządzenia. Ich pozycja ustalana jest poprzez pętlę nożną, uchwyt skrzydeł oraz uaktywnianą płytę klatki piersiowej. Łyżka patroszarki prowadzona jest wzdłuż kurczaka, poprzez mostek aż do gardła. Następnie obracana jest ona w kierunku tylnej części kurczaka i wyprowadzana jest z wnętrznościami. Przy wyjściu z maszyny wnętrzności są uwalniane z łyżki. Będą one zwisały trzymając się tylnej części kurczaka.