AUTOMATYCZNA STEKOWNICA Typ AS

 

            

 

 

Urządzenie przeznaczone jest do automatycznego odcinania steków. Maszyna jest umieszczana jako pierwsza w linii patroszenia przed rozcinarką powłok. Urządzenie wykonywane jest  z rozstawem strzemion 6″.

Urządzenie składa się z:

  •   Rama stanowi podstawę konstrukcji maszyny. W skład ramy należy zaliczyć także wanienkę ściekowa, prowadnice oraz system regulacji wysokości. W ramie osadzony jest bęben który ma swobodę poruszenia się do góry i w dół, zależnie od potrzeb.
  •  Bęben wraz z wałem środkowym, płyta górna i dolna, krzywka oraz zespół noża. Krzywka jest zamocowana do wału środkowego, który z kolei jest zamocowany do ramy. Zespół noża, który jest przymocowany do płyt górnej i dolnej, obraca się wokół krzywki wału  środkowego i musi znajdować się w jednej linii z przenośnikiem podwieszonym.
  •   Zespół napędowy składający się z krzywej toru, koła napędowego. Koło napędowe przejmuje napęd z przenośnika łańcuchowego podwieszonego.

Zasada działania:

Tuszki wprowadzane są do maszyny zwrócone klatką piersiową na zewnątrz oraz plecami w stronę środka urządzenia. Maszyna jest typu karuzelowego, napędzana przez przenośnik podwieszony. Zespół noża, z ostrzem tnącym i sondą podciśnieniową zapewnia uprzednio nastawioną głębokość cięcia zależnie od rozmiarów ptaka.