AUTOMATYCZNA WOLOWNICA AUTOMAT Typ AW

 

 

 

Urządzenie jest stosowane do automatycznego czyszczenia skóry podgarla wewnątrz kurczaka o wadze po wypatroszeniu pomiędzy  800 g a 2500 g. Urządzenie wykonywane jest  z rozstawem strzemion 6″.

Urządzenie składa się z:

  • Ramy wykonanej z profila kwadratowego.
  • Wału głównego, ze stacjonarnym bębnem krzywkowym. W górnej i dolnej części bębna  zamocowane są odpowiednio górna i dolna płyta nośna. Pomiędzy górną a dolną płytą zamocowane są zespoły prowadnic pionowych. Każdy zespół prowadnic składa się z 2 prętów ślizgowych i jednego suwaka ślizgowego. Ruchem suwaków ślizgowych steruje wykonane z tworzywa kółko Ø50, zamocowane na tylnej części suwaka. Koło prowadzone jest po torze bębna krzywkowego.
  • Do suwaków ślizgowych w przedniej ich części obrotowo zamocowane są kwadratowe pręty których dolne części stanowią tzw świdry. Dolna część kwadratowych prętów osadzona jest w obrotowych tulejach wykonanych z tworzywa, których górną część stanowią koła zębate łańcuchowe połączone na stałe z tuleją z otworem kwadratowym. Pomiędzy świdrami w płycie dolnej na specjalnych suwakach, których ruch posuwisto zwrotny wywołany jest specjalną krzywką zamocowaną na wale głównym, osadzone są rolki, które powodują zazębianie łańcucha i obrót świdrów. Łańcuch opasujący koła zębate napędzany jest specjalną przekładnią walcowo-ślimakową zamocowaną na wsporniku ramy. Pręt czyszczący zakończony świdrem wprowadzany do wnętrza tuszki wprawiany jest w ruch obrotowy przekładnią łańcuchową
  • Położenie tuszki ustalane jest poprzez szynę prowadzącą oraz prowadnicę  nożną zamontowaną w dolnej części wałka głównego. Szyny prowadzące zamontowane są na prowadnicy w celu  upewnienia się,   że kurczaki są  prawidłowo wprowadzane do maszyny.
  • Napęd na obracające się elementy urządzenia  przenoszony jest z linii przenośnika łańcuchowego przy pomocy koła napędowego zamontowanego pod spodem górnej belki poprzecznej.
  • Pod głównym wałem zamontowany jest podnośnik śrubowy, służący do regulacji wysokości głównego wału.

Zasada działania:

Tuszki wprowadzane są do maszyny zwrócone klatką piersiową na zewnątrz oraz plecami w stronę środka urządzenia. Szyna prowadząca, umieszczona na prowadnicy dolnej wprowadza kurczaki do prowadnicy odnóżowej, gdzie są mocowane. Pręt czyszczący jest wprowadzany do kurczaka za pomocą bloku suwakowego. Rotacja pręta czyszczącego rozpocznie się po jego wejściu do kurczaka i będzie posuwała się aż do gardzieli. Pod kurczakiem pręt wolujący jest czyszczony szczotką podczas swoich obrotów. Po oczyszczeniu, rotacja zatrzymuje się zaś pręt czyszczący jest wyciągany z kurczaka.