AUTOMATYCZNY WYCIĄGACZ PŁUC Typ WP

 

 

 

Urządzenie przeznaczone jest do automatycznego usuwania płuc z wypatroszonych tuszek kurczaków o wadze w zakresie od 0,8 kg do 2,5 kg. Urządzenie powinno być umieszczone jako przedostatnie (przed automatyczną myjką wewnętrzno – zewnętrzną) na linii patroszenia. Urządzenie wykonywane jest  z rozstawem strzemion 6″.

Urządzenie składa się z:

  • Ramy wykonanej z profila kwadratowego
  • Wału głównego, ze stacjonarnym bębnem krzywkowym wykonanym z tworzywa. W górnej i dolnej części bębna zamocowane są odpowiednio górna i dolna płyta nośna. Pomiędzy górną a dolną płytą zamocowane są zespoły prowadnic pionowych. Każdy zespół prowadnic składa się z 2 prętów ślizgowych i jednego suwaka ślizgowego. Ruchem suwaków ślizgowych steruje wykonane z tworzywa kółko ø50, zamocowane na tylnej części suwaka.  Koło prowadzone jest po torze bębna krzywkowego.
  • W przedniej części suwaka ślizgowego zamontowany jest próżniowy system ssący z wbudowanym zamkiem próżniowym. Rozdzielacz próżniowy zamontowany jest u dołu płyty dolnej. Podciśnienie dostarczane jest do rozdzielacza przy użyciu dwóch węży Ø75 zakończonych zaworem kulowym 110 mm zamontowanym na ramie bocznej.
  • Położenie tuszki ustalane jest poprzez szynę prowadzącą oraz prowadnicę nożną zamontowaną w dolnej części wałka głównego. Szyny prowadzące zamontowane są na prowadnicy w celu upewnienia się, że z momentem pojawienia się kurczaków do obróbki będzie dostarczone podciśnienie.
  • Napęd na obracające się elementy urządzenia przenoszony jest z linii przenośnika łańcuchowego przy pomocy koła napędowego zamontowanego pod spodem górnej belki  poprzecznej.
  • Pod głównym wałem zamontowany jest podnośnik śrubowy, służący do regulacji wysokości głównego wału.

Zasada działania:

Tuszki wprowadzane są do maszyny zwrócone klatką piersiową na zewnątrz oraz plecami w stronę środka urządzenia. Szyna prowadząca, zamocowana na dolnej prowadnicy przesuwa nogi kurcząt do zamka próżniowego, następnie próżniowe urządzenie ślizgowe przesuwa się w dół wraz z blokiem ślizgowym, co powoduje włączenie systemu podciśnieniowego. Oznacza to, że jeśli w opasce nie znajduje się kurczak, podciśnienie nie będzie dostarczane. Blok ślizgowy wprowadza przewód podciśnieniowy do środka kurczaka. System podciśnieniowy zapewnia, że urządzenie podciśnieniowe nie zostanie włączone do momentu aż końcówka przewodu ssącego nie znajdzie się wewnątrz korpusu kurczaka. Z kurczaka wysysane są płuca, które poprzez system podciśnieniowy przesyłane są do zbiornika zbiorczego.