CZYSZCZARKA ŁAP Typ CZŁ-S

Czyszczarka łap służy do zdejmowania skóry z łap drobiu grzebiącego.

Budowa i działanie:

Czyszczarka łap wykonana jest z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych. Zasadniczym zespołem czyszczarki jest bęben osadzony na stabilnej podstawie. Wewnątrz bębna wmontowany jest wirnik. Na wewnętrznej ściance bębna oraz na wirniku zamocowane są palce gumowe. Czyszczarka wyposażona jest w napęd, który po uruchomieniu urządzenia obraca wirnik w nieruchomym bębnie. Załadowane do bębna łapy przemieszczając się między stałymi i ruchomymi palcami gumowymi pozbawiane są skóry. Proces czyszczenia łap powinien się odbywać bezpośrednio po oparzeniu. Aby osiągnąć jak najlepszy efekt czyszczenia łapy drobiowe po wyczepieniu z linii powinny być ponownie zaparzone i załadowane do bębna czyszczarki łap. Podczas czyszczenia bęben zasilany jest woda, która spłukuje zdjętą skórę. Najlepsze efekty osiąga się przy zasilaniu czyszczarki wodą ciepłą.

Dane techniczne:

Wielkość jednorazowego zasypu – max 20 kg
cykl pracy (przy odpowiednim oparzeniu) – max 5 min.
Wydajność – 220 -240 kg / h
Moc zainstalowana – 4 kW