DZIELARKA DROBIU ADD

Automatyczna dzielarka drobiu służy do dzielenia wypatroszonej tuszki kurczaka na części anatomiczne. Dzielarkę zestawia się z odpowiednich modułów tnących w zależności od potrzeb klienta.

Budowa i zasada działania:

Automatyczna dzielarka drobiu ma budowę modułową. Zarówno moduły ramy dzielarki jak i moduły tnące można zestawiać w różnej konfiguracji, w zależności od potrzeb zamawiającego.

Wszystkie podzespoły i części składowe dzielarki wykonane są wyłącznie z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych, aluminium oraz tworzywa dopuszczonego do kontaktu z żywnością.

Zasadniczymi podzespołami automatycznej dzielarki drobiu są:

1. Przenośnik łańcuchowy z zamontowanymi specjalnymi strzemionami które posiadają
możliwość obrotu umożliwiając precyzyjne cięcie tuszki.
2. Prowadnice wraz z urządzeniem obracającym strzemię, które pozwala ustawić strzemię w
odpowiednim położeniu zanim dotrze do modułu tnącego.
3. Moduły tnące.
4. Napęd z napinaczem.
5. Rama.
6. Szafa sterownicza.

Kurczaki są zawieszane ręcznie. Za pomocą przenośnika łańcuchowego kurczaki są transportowane przez wszystkie moduły tnące. Dzielarkę można dostosować tak, aby wykonywała różne cięcia. Moduły tnące można opuszczać lub podnosić, umożliwiając przechodzenie przez tuszkę kurczaka przez poszczególne moduły tnące lub ich omijanie, w zależności od potrzeb.

Z reguły moduły są montowane w następującej kolejności:

1. Moduł do prostowania skrzydeł, MPS
2. Moduł do odcięcia lotki, MOL
3. Moduł do odcięcia skrzydeł, MOS
4. Moduł do odcinania kuprów, MOK
5. Moduł do cięcia wstępnego, MCW
6. Moduł do odcinania tuby, MOT
7. Moduł do dzielenia korpusu i krzyża, MDKiK
8. Moduł do odcinania podudzia, MOP
9. Wyczepiacz nóżek