FLOTACJA

Flotacja jest jednym z procesów technologicznych używanych przy oczyszczaniu ścieków, która ma za zadanie wyseparowanie frakcji lżejszych od cieczy. Substancje lżejsze od wody (na przykład tłuszcz) mają tendencje do formowania kożucha na powierzchni wody, gdzie można je łatwo usunąć. Jednak często zależy nam na separacji substancji o ciężarze właściwym zbliżonym do wody, które po prostu unoszą się w toni, lub czas potrzebny na dotarcie do powierzchni jest zbyt długi. Dzięki chemicznemu wspomaganiu procesu flotacji , usuwanie tłuszczów jest znacznie skuteczniejsze.

Jednym z głównych elementów flotacji jest flotator wykonany ze stali nierdzewnej, w górnej części wyposażony w zgarniacz wraz z flokulatorem rurowym gdzie trafiają uśrednione i uprzednio oczyszczone ścieki. Skuteczność flotacji zależy od wielkości pęcherzyków powietrza uzyskiwanych w procesie – im wielkość pęcherzyków jest mniejsza, tym skuteczność flotacji  jest wyższa.

W skład układu flotacyjnego wchodzą zazwyczaj następujące elementy:

  •  sito
  •  zbiornik uśredniający
  •  flokulator (mieszacz do którego dozowane są reagenty)
  •  flotator
  •  stacja roztwarzania polielektrolitu
  •  system odprowadzenia osadu
  •  system odprowadzenia ścieków podczyszczonych.