LICZNIK TUSZEK (elektryczny)

 

 

 

 

 

Licznik tuszek służy do rejestracji ilości ubijanego drobiu.

Budowa i działanie:

Wszystkie elementy licznika wykonane są z elementów nierdzewnych i kwasoodpornych.

Elementami budowy są:

-rama mocowana do górnej krawędzi belki przenośnika łańcuchowego,

-czujnik indukcyjny (kontrolny),

– element rejestrujący z czujnikiem fotooptycznym,

– skrzynka elektryczna wraz z urządzeniem sumującym.

Licznik tuszek przystosowany jest do współpracy z różnego rodzaju strzemionami i złączami poprzez możliwość dokonania regulacji ustawienia mechanizmu liczącego z czujnikiem indukcyjnym w układzie pionowym i poziomym. Układ dwóch czujników eliminuje możliwość błędu, sumator zarejestruje obiekt tylko w momencie, kiedy zadziałają oba czujniki jednocześnie.

Dane  techniczne:

Zasilanie: 230 V;  50 Hz

Typ czujnika: fotooptyczny

Odstęp strzemion: dowolny

Waga: 16 kg