MYJKA KONTENERÓW

 

 

Budowa i zasada działania myjki

Wszystkie podzespoły i części składowe myjki wykonane są wyłącznie z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych.
Zasadniczymi podzespołami myjki są:

1) Rama w której znajduje się zbiornik na wodę wraz ze spustem i przelewem wody.
2) Przenośnik transportujący kontener.
3) Komora mycia wraz z układem kinematycznym dysz natryskowych.

  1. Napęd układu kinematycznego dysz
  2. Układ kinematyczny dysz myjących
  3. Przenośnik transportujący kontener
  4. Przyłącze pompy tłoczącej podczyszczona wodę z sita szczelinowego
  5. Przyłącze pompy tłoczącej brudną wodę na sito szczelinowe
  6. Napęd przenośnika

 

Zasada działania

Po uruchomieniu systemu przenośnik łańcuchowy, podaje do komory myjącej opróżniony z pojemników kontener. W celu dokładnego umycia kontenera w myjce zainstalowany jest układ kinematyczny z zamontowanymi specjalnymi dyszami o wysokiej energii strumienia. Natrysk wodny jest z góry, z dołu i z obu boków kontenera. Czyste kontenery transportowane są na kolejny przenośnik łańcuchowy znajdujący się poza myjką.

Tłoczona przez pompę woda ze zbiornika, po procesie mycia, za pomocą specjalnej pompy kierowana jest na sito szczelinowe. Przefiltrowana woda powraca do zbiornika, celem ponownego wykorzystania.