MYJKA TUSZEK NATRYSKOWA PODWIESZANA Typ MTW – 400/600/800

Na rysunku : myjka natryskowa dla kurczaka

Myjka tuszek natryskowa – podwieszona służy do mycia kur i kurczaków w  liniach technologicznych obróbki drobiu.

Budowa i działanie:

Myjka tuszek  natryskowa wykonana jest z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych. Mycie tuszek odbywa się natryskiem wody, uzyskiwanym przez umieszczone po obu stronach myjki dysze. Zastosowanie odpowiednich dysz wodnych powoduje uzyskanie na wylocie mgły wodnej, która dokładnie dociera w głąb tuszki. W ten sposób osiąga się doskonałą jakość wymytych tuszek, a gospodarowanie wodą jest oszczędne i efektywne.  Wydajność myjki natryskowej dostosowuje się do wydajności linii poprzez dobór odpowiedniej ilości dysz wodnych i dopasowaną do potrzeb długość myjki.

Dane techniczne:

Zasilanie wodą – woda zimna  – ½”

L – długość standard – 500 mm, stosownie do wydajności linii i na życzenie zamawiającego można wykonać myjkę o innej długości na przykład: 1 000mm.

UWAGA ! Na rysunku przedstawiono wielkość myjki dla kurczaka. Dla większego drobiu na przykład: indyka należy wykonać odpowiednio większą myjkę.