MYJKA WEWNĘTRZNA TUSZEK Typ MW-1/2

Myjka wewnętrzna służy do umycia wnętrza tuszki po zakończeniu procesu patroszenia.

Budowa i działanie:

Myjka wewnętrzna wykonana jest z rury nierdzewnej, kwasoodpornej. Nawiercone na rurze otwory dają odpowiedni natrysk po doprowadzeniu wody do wnętrza tuszki. Część myjąca zakończona jest odpowiednią rękojeścią. Po wprowadzeniu rurki z otworami do wnętrza tuszki uruchamiany jest dopływ wody poprzez naciśnięcie przycisku na rękojeści. Zwolnienie przycisku przerywa dopływ wody. Woda doprowadzona jest do myjki wężem o średnicy 10 mm. Wąż doprowadzający wodę nie wchodzi w zakres dostawy.

Uwaga: Na życzenie zamawiającego można wykonać myjkę o innej średnicy oraz innej długości – dla większego drobiu.