MYJKA WEWNĘTRZNO-ZEWNĘTRZNA AUTOMAT Typ MWZ

  

Urządzenie przeznaczone jest do automatycznego mycia wewnętrznego i zewnętrznego wypatroszonych tuszek kurczaków o wadze w zakresie od 0,8 kg do 2,5 kg.

Urządzenie składa się z:

  •  Ramy wykonanej z profila kwadratowego
  •  Wału głównego, ze stacjonarnym bębnem krzywkowym wykonanym z tworzywa. W górnej i dolnej części bębna zamocowane są odpowiednio górna i dolna płyta nośna. Pomiędzy górną a dolną płytą zamocowane są zespoły prowadnic pionowych. Każdy zespół prowadnic składa się z 2 prętów ślizgowych i jednego suwaka ślizgowego. Ruchem suwaków ślizgowych steruje wykonane z tworzywa kółko ø50, zamocowane na tylnej części suwaka. Koło prowadzone jest po torze bębna krzywkowego.
  •  Rura tłoczna z głowicą myjącą, zamocowana na przedniej części suwaka ślizgowego, służąca do mycia wnętrza tuszek. Na dolnej płycie zamontowany jest system rozprowadzenia wody, z elastycznymi wężami doprowadzającymi ją do suwaków ślizgowych.
  •  Położenie tuszki stabilizowane jest przy pomocy wyprofilowanych prętów zamocowanych do dolnej płyty. Dolna prowadnica zamocowana jest na dole głównego wału. Do dolnej obejmy wału przymocowane są prowadnice, które zapewniają prawidłowe wprowadzanie tuszek do urządzenia, oraz kolektor myjący, służący do zewnętrznego mycia tuszek.
  •  Napęd na obracające się elementy urządzenia przenoszony jest z linii przenośnika łańcuchowego przy pomocy koła napędowego zamontowanego pod spodem górnej belki poprzecznej.
  •  Pod głównym wałem zamontowany jest podnośnik śrubowy, służący do regulacji wysokości głównego wału.

Zasada działania:

Tuszki wprowadzane są do maszyny zwrócone piersiami lub plecami w stronę środka urządzenia. Szyna prowadząca, zamocowana na dolnej prowadnicy, kieruje je do wyprofilowanych prętów, gdzie zostają unieruchomione. Rura tłoczna wprowadzana jest do środka tuszki przy pomocy suwaka ślizgowego. Mycie tuszki rozpoczyna się tuż po wprowadzeniu głowicy myjącej do jej wnętrza i trwa przez cały ruch głowicy w dół i w górę, aż do momentu wysunięcia głowicy z wnętrza tuszki. Zespół mycia zewnętrznego działa przez cały czas.