OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

oczyszczalnia 4  oczyszczalnia 1 oczyszcalnia 2

Szlachet-Stal jest wykonawcą oczyszczalni ścieków przemysłowych powstających w trakcie uboju drobiu oraz ścieków socjalno bytowych. Ciąg technologiczny oczyszczalni wyposażony jest w następujące obiekty (podzespoły):

– Sito łukowe (oczyszczenie mechaniczne części stałych)

– Odtłuszczacz z układem pomp i mieszadeł (wydzielenie tłuszczu, wymieszanie i uśrednienie ścieków)

– Zbiornik retencyjny z układem pomp i mieszadeł (gromadzenie ścieków i dobowe uśrednienie składu ilościowego i jakościowego)

– Podczyszczalnia fizyko chemiczna (flokulator, flotator z saturatorem służące do przeprowadzenia reakcji fizyko chemicznych)

– Reaktor biologiczny służący do oczyszczenia ścieków metodami biologicznymi składający się z:

– zbiornika retencyjnego ścieków podczyszczonych

– komory denitryfikacji z układem pomp i mieszadeł

– komory nitryfikacji z układem dmuchaw i dyfuzorów napowietrzających ścieki oraz komory zasuw

– osadników wtórnych (ostateczne oddzielenie osadu od ścieków oczyszczonych)

– Układ przepompowywania, odwadniania, gromadzenia i składowania osadu

– Przepompownia ścieków oczyszczonych

– Układ kontrolno pomiarowy

Całość procesu oczyszczalni sterowana jest automatycznie. Oczyszczalnia ścieków wyposażona jest w system zasuw i obejść awaryjnych zapewniających stabilną pracę w przypadkach szczególnych