ODKOSTNIARKA Typ WK-2

  

Odkostniarka służy do trybowania uda/podudzia z kurczaka.

Budowa i działanie:

Odkostniarka jednostanowiskowa jest urządzeniem montowanym do stołu, blatu itp. Wykonana głównie z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych, aluminium oraz tworzywa posiadającego atest spożywczy.

Główne zespoły odkostniarki to:

  1. Rama wykonana z profili zamkniętych
  2. Siłowniki sterujące pracą odkostniarki
  3. Prowadnice zespołu wypychającego
  4. Mechanizm wypychający kość
  5. Wkładka gumowa

Na ramie wykonanej głównie z profili zamkniętych zamocowane są dwa siłowniki pneumatyczne stanowiące napęd urządzenia. Sterowanie odbywa się za pomocą przycisku umieszczonego we wskazanym miejscu. W momencie kiedy przycisk jest wciśnięty, tuleja wraz z tłoczkiem PE zamocowane do suwaka przesuwane są ku dołowi po dwóch prowadnicach i w taki oto sposób umieszczona pomiędzy tłoczkiem a wkładką gumową stolika kość podudzia bądź uda zostaje przepchnięta przez otwór wkładki. Na gumowej wkładce pozostaje natomiast odkostnione mięso. Przepchnięta kość może być jeszcze połączona z mięsem, w takim wypadku należy ją zerwać lub odciąć nożem.

Dane  techniczne :

  • Moc   zainstalowana: 200 W
  • Napięcie: 230 V, 50Hz
  • Wydajność: ~ 900 szt./h  – udo ~ 700 szt./h  – podudzie
  • Obsługa:1 osoba