ODKOSTNIARKA Typ WK-3 (INDYK/GĘŚ)

Odkostniarka służy do trybowania uda/podudzia z indyka, indyczki oraz gęsi.

Budowa i działanie:

Odkostniarka jednostanowiskowa jest urządzeniem montowanym do stołu, blatu itp. Wykonana głównie z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych, aluminium oraz tworzywa posiadającego atest spożywczy.
Główne zespoły odkostniarki to:

1. Rama wykonana z profili zamkniętych
2. Siłowniki sterujące pracą odkostniarki
3. Prowadnice zespołu wypychającego
4. Mechanizm wypychający kość
5. Wkładka gumowa
6. Stół roboczy
7. Pneumatyczny obcinacz kości

Zasada działania:

Na ramie wykonanej głównie z profili zamkniętych zamocowane są dwa siłowniki pneumatyczne stanowiące napęd urządzenia. Sterowanie odbywa się za pomocą przycisku umieszczonego we wskazanym miejscu. W momencie kiedy przycisk jest wciśnięty, tuleja wraz z tłoczkiem PE zamocowane do suwaka przesuwane są ku dołowi po dwóch prowadnicach i w taki oto sposób umieszczona pomiędzy tłoczkiem a wkładką gumową stolika kość podudzia bądź uda zostaje przepchnięta przez otwór wkładki. Na gumowej wkładce pozostaje natomiast odkostnione mięso. Przepchnięta kość zostaje odcięta nożycami pneumatycznymi zamontowanymi tuż pod stołem roboczym.

Dane techniczne :

  • Moc zainstalowana: 200 W
  • Napięcie: 230 V, 50Hz
  • Wydajność: ~ 280 szt./h
  • Obsługa: 1 osoba

Przepchnięta kość zostaje odcięta nożycami pneumatycznymi zamontowanymi tuż pod stołem roboczym.