TRANSPORT ODPADÓW MIĘSNO- KOSTNYCH Typ TOP-1/2


Transport pneumatyczny odpadów służy do wygodnego przetransportowania odpadów poubojowych, pozyskiwanych w wyniku procesu technologicznego w różnych miejscach (np. ubój, patroszenie).

Budowa i działanie:

Odpady poubojowe występujące w wyniku prowadzonego procesu technologicznego charakteryzują się różnymi własnościami fizycznymi i w późniejszym etapie mają różne przeznaczenie, są surowcem do dalszego przetworzenia na przykład: na karmę dla zwierząt. Ustalono ich podział na: łapy, łby i jelita. To m.in. stanowi o występowaniu trzech ciągów. Jak przedstawiono na rysunku poniżej ustawienie koszy zasypowych (6) nadaje początek każdemu ciągowi. Transport odpadów odbywa się przewodem zamkniętym (rurą nierdzewną, kwasoodporną) do zbiornika oddzielającego (3). Masa nagromadzona w zbiornikach zostaje w odpowiednim czasie usunięta poprzez otworzenie pokrywy dennej. Odpady spadają ze zbiorników do kontenera (7). Transport w każdym ciągu odbywa się naprzemiennie w cyklu automatycznym. Układ wykonawczy zmontowany jest z siłowników pneumatycznych o bardzo wysokiej trwałości i niezawodności działania. Automatyką zajmuje się odpowiednia jednostka taktująca (5), która posiada regulację czasu. Transport odpadów odbywa się na zasadzie podciśnienia co stanowi jedna z jego głównych zalet. Łatwość lokalizacji i sterowania każdym ciągiem jest równie ważnym atutem.

Opis rysunku:

  1.  pompa próżniowa
  2. zbiornik wyrównawczy
  3. zbiorniki rozdzielające (cyklony)
  4. zawory sterujące;
  5. jednostka taktująca (sterująca zaworem)
  6. kosze zasypowe odpadów poubojowych
  7. kontenery na odpady