POMPA JELITOWA Typ DL-45

Pompa jelitowa służy do transportu pakietów poubojowych z hali patroszenia do miejsca ich składowania.

Budowa i działanie:

Zasadniczym elementem budowy jest pompa perystatyczna  wraz z napędem ,  kosz wlotowy i system rur do transportu odpadów. Mechanizm napędowy pompy powoduje obrót wirnika wyposażonego w dwie naprzemianlegle zamontowane rolki. Jelito jest wówczas ściskane rolkami,   powodując odcięcie strony tłocznej od ssawnej. Rozprężenie jelita do początko-    wego  kształtu ( po stronie ssawnej ), zaraz za rolką, powoduje powstanie podciś-  nienia, które zasysa zgromadzone w koszu wlotowym odpady. Zassane odpady ,    zawarte w jelicie pomiędzy rolkami są przepychane w kierunku rury tłocznej. W wyniku ciśnienia wypieranego przez rolkę po stronie tłocznej  odpady wtłaczane     są do instalacji rur i transportowane do miejsca przeznaczenia. Skuteczność działania pompy oparta jest na zdolności elastycznej jelita tzn. jelito ściskane przez rolki musi powracać do pierwotnego kształtu.