LINIA SCHŁADZANIA- ELEMENTY 1

Dzięki zastosowaniu w przenośniku łańcucha nośnego o podziałce 1 ” wózki oraz strzemiona do zawieszania drobiu mogą być zamontowane w różnych odstępach (najczęściej stosowany odstęp 6 ” – 152 mm przy kurczaku, 8 ” – 203 mm przy indyku). Stosownie do potrzeb i wymogów inwestora można wykonać strzemiona o różnych parametrach, zarówno z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych jak również z tworzywa przystosowanego do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Poniżej – strzemiona, zalecane przez P.P.H.U. „Szlachet – Stal” na linię ociekania i schładzania drobiu.

Uwaga: W przypadku wyposażania ubojni indyków należy wykonać strzemiona odpowiednio większe, po uzgodnieniu z inwestorem wykonuje się strzemiona właściwe dla wagi i wielkości ubijanego drobiu.

1) Strzemię linii ociekania, zawieszanie – 10 sztuk kurczaków na jednym strzemieniu, wykonane z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych.

2) Strzemię linii ociekania, wykonane z tworzywa przystosowanego do bezpośredniego kontaktu z żywnością i przystosowane do współpracy z przewieszaczem.

3) Strzemię linii ociekania, podwójne, wykonane z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych.

 

4) Strzemię linii ociekania, wykonane z tworzywa przystosowanego do bezpośredniego kontaktu z żywnością.