PRZENOŚNIK PODWIESZONY ŁAŃCUCHOWY- elementy 1

 

 

 

Elementy przenośnika mogą być wykonane na bazie teownika 50, cynkowanego ogniowo (bieżnie proste, bieżnie łuków, napędów, napinaczy etc.) Do tego rozwiązania stosowane są wózki aluminiowe lub z tworzywa syntetycznego, o dużej wytrzymałości.

Najbardziej trwałym, estetycznym i łatwym do utrzymania w czystości jest przenośnik nierdzewny. Jego elementy: bieżnie, bieżnie łukowe, bieżnia napędu, napinacza etc. wykonane są z rury O 42 nierdzewnej, kwasoodpornej. Wózki jezdne wykonane z tworzywa syntetycznego o dużej wytrzymałości mechanicznej.

 

Napęd  przenośnika łańcuchowego może być wykonany na łuku 900 lub 1800. Standardowe średnice napędów to 485 i 436 mm. Napędy o innych ( większych lub mniejszych średnicach) można wykonać na indywidualne  zamówienie. Do przenośników około 50m długości stosuje się jeden napęd, przy dłuższych przenośnikach zalecane jest stosowanie dwóch lub więcej napędów. Do regulacji prędkości przenośnika stosuje się przetworniki częstotliwości.

Napinacz łańcuchowy służy do regulacja naciągu łańcucha, a tym samym zapewnia prawidłowe działanie całego przenośnika. Wykonany na łuku 1800 i montowany w ilości odpowiadającej ilości napędów w przenośniku podwieszonym. Standardowe średnice napinaczy to: 436 i 485 mm.

  

Łuki  poziome  umożliwiają zamontowania przenośnika  o dowolnym kształcie, dostosowanym do potrzeb inwestora. Łuki poziome mogą mieć kąt 900 lub 1800. Standardowe średnice to: 291, 340, 388, 436 i 485 mm. Na życzenie klienta wykonuje się również łuki o większych średnicach.

Łuki  pionowe pozwalają na  regulację przebiegu przenośnika w układzie pionowym (jak na przykład: Zejście tuszki do oparzelnika czy praca na dwóch poziomach linii schładzania). Standardowy kąt zejścia łuków pionowych to: 270, 430, 150 i 300 . Długość i wysokość ustala się stosownie do potrzeb i wymogów inwestora.