PRZENOŚNIK PODWIESZONY ŁAŃCUCHOWY – elementy 2

Dzięki zastosowaniu w przenośniku łańcucha nośnego o podziałce 1″, wózki oraz strzemiona do zawieszania drobiu mogą być zamontowane w różnych odstępach (najczęściej stosowany odstęp 6″- 152 mm  przy kurczaku, 8″- 203 mm  przy indyku). Stosownie do potrzeb i wymogów inwestora można wykonać strzemiona o różnych parametrach, zarówno z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych jak również z tworzywa, przystosowanego do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Poniżej – standardowe strzemiona, zalecane przez P.P.H.U. „Szlachet – Stal”.

1) strzemię ubojowe do kurczaka , wykonane z materiałów nierdzewnych, do połączenia strzemiona z wózkiem jezdnych należy zastosować pokazane niżej złącze, ubojowe.

2) strzemię ubojowe -sztywne z płaskownikiem montowane bezpośrednio do wózka,  bez dodatkowego złącza, wykonane z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych.

3) strzemię patroszalnicze, stosowane w liniach ręcznego patroszenia kurczaków, wykonane z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych.

4) strzemię patroszalnicze stosowane w liniach automatycznego patroszenia kurczaków, wykonane z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych.

 

5) złącze  patroszalnicze, łącznik między strzemionem, a wózkiem wykonane z materiałów nierdzewnych.

6) złącze ubojowe, łącznik między strzemionem, a wózkiem, wykonane z materiałów nierdzewnych.

 UWAGA ! W przypadku  wyposażania ubojni indyków należy wykonać strzemiona odpowiednio większe, po uzgodnieniu z inwestorem  wykonuje się strzemiona właściwe dla wagi i wielkości ubijanego drobiu.