AUTOMATYCZNA ROZCINARKA POWŁOK BRZUSZNYCH Typ AR

 

  

Urządzenie przeznaczone jest do automatycznego nacinania skóry od steku do kości piersiowej, począwszy od  otworu wykonanego przez stekownicę. Maszyna jest umieszczana jako druga w linii patroszenia po stekownicy. Urządzenie wykonywane jest  z rozstawem strzemion 6″.

 

Urządzenie składa się z:

  •  Rama stanowi podstawę konstrukcji maszyny. W skład ramy należy zaliczyć także wanienkę ściekową, prowadnice oraz system regulacji wysokości. W ramie osadzony jest bęben który ma swobodę poruszania się do góry i w dół, zależnie od potrzeb.
  •  Bęben wraz z wałem środkowym, płytą górną i dolną, krzywką oraz zespołem noża. Krzywka jest zamocowana do wału środkowego, który z kolei  jest zamocowany do ramy. Zespół noża, który jest przymocowany do płyt górnej i dolnej,  obraca się wokół krzywki wału środkowego i musi znajdować się w jednej linii z przenośnikiem podwieszonym.
  •  Zespół napędowy składający się z krzywej toru, koła napędowego. Koło napędowe przejmuje napęd z przenośnika łańcuchowego podwieszonego.

Zasada działania:

Tuszki wprowadzane są do maszyny zwrócone klatką piersiową na zewnątrz oraz plecami w stronę środka urządzenia. Maszyna jest typu karuzelowego, napędzana przez przenośnik podwieszony. Zespół noża, wyposażony w wyjątkowo ostry nóż zapewnia jednolite i czyste cięcie. Obsada noża jest tak zaprojektowana, że wnętrzności są wypychane z linii cięcia, co zapobiega zakażeniu. Po każdym ruchu okrężnym głowice tnące są myte i czyszczone.