STEKOWNICA RĘCZNA PNEUMATYCZNA Typ SRP-1


Stekownica ręczna pneumatyczna służy do wycinania i wyciągania steku z tuszki.

Budowa i działanie:

Stekownica ręczna zbudowana jest z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych. Zasadniczym elementem stekownicy jest dwuczęściowy korpus składający się z zespołu napędowego, uruchamianego sprężonym powietrzem i kolektora wodno-powietrznego (próżnia). Na wrzeciono zespołu napędowego poprzez kolektor wodno powietrzny nakręcone jest wrzeciono z trzpieniem centrującym i nożem. Do boku kolektora zamocowany jest specjalny zawór z dźwignią doprowadzający wodę, a w dolnej części zamontowany jest tłoczek próżni, którego ruchy posuwisto zwrotne zsynchronizowane są z przyciskiem uruchamijącym zespół napedowy. Stekownica może być wyposażona w jeden nóż o średnicy (zgodnie z życzeniem klienta) D = 22, 25, 31 lub 36mm. Poprzez naciśnięcie spustu w rękojeści stekownicy uruchamiamy ją, powodując ruch obrotowy noża i równocześnie doprowadzając do wnętrza kolektora próżnię. Naprowadzając nóż i trzpień centralnie na stek powodujemy jego odcięcie i zassanie do wnętrza noża (przez wytworzone podciśnienie), co umożliwia jego wyciągnięcie z tuszki z fragmentem jelita. Zwalniając spust zatrzymujemy ruch obrotowy noża i odcinamy dopływ próżni. Następnie naciskając dźwignię zaworu wodnego doprowadzamy do wnętrza kolektora wodę, która wypycha wyciągnięty z jelitem stek i usuwa zanieczyszczenia z noża i trzpienia centrującego.

Dane techniczne:

  • Wydajność: max 2100 szt./h
  • Zapotrzebowanie mediów: woda – 0,1 m3/h; próżnia 20 m3/h
  • Sprężone powietrze – 15 – 17 m3/h (ciśnienie robocze 6 bar)