STÓŁ WYŁADUNKOWY

 

Budowa i zasada działania stołu:

Wszystkie podzespoły i części składowe stołu wyładunkowego wykonane są z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych, aluminium lub tworzywa.
Zasadniczymi podzespołami stołu są:

1) Rolki toczne
2) Przenośnik łańcuchowy wzdłużny
3) Napęd przenośnika poprzecznego
4) Napęd przenośnika wzdłużnego
5) Przenośnik łańcuchowy poprzeczny
6) Rama

Zasada działania:

Desztaplarka wyładowuje z kontenera jeden rząd pojemników z drobiem, pojemnik znajdujący się na przenośniku poprzecznym (strefa „C”) transportowany jest na przenośnik łańcuchowy transportujący pojemnik z drobiem do strefy zawieszania. Kiedy pojemnik zjedzie z przenośnika poprzecznego (5) wówczas przenośnik łańcuchowy wzdłużny (2) zostaje unoszony ponad poziom rolek przesuwając pojemniki z drobiem odpowiednio ze strefy B do C oraz ze strefy A do B. Ponownie pojemnik znajdujący się na przenośniku poprzecznym (5) przesuwany jest dalej do transportu i ponownie po opróżnieniu unosi się przenośnik wzdłużny (2) przesuwając ostatni pojemnik ze strefy B do C. Gdy stół wyładunkowy jest pusty desztaplarka ponownie wysuwa z kontenera jeden rząd pojemników i proces się powtarza.

Dane techniczne:

 Typ rolki    nierdzewna
 Zasilanie    400 V;  50 Hz
Masa   450 kg
Wymiary urządzenia  
Długość 3 200 mm
Szerokość 1 500 mm
Wysokość 720 mm