SZTAPLARKA

Budowa i zasada działania sztaplarki:

Wszystkie podzespoły i części składowe sztaplarki wykonane są wyłącznie z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych, aluminium lub tworzywa.
Zasadniczymi podzespołami sztaplarki są:

1) Rama wykonana z profili zamkniętych ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.
2) Mechanizm wysuwający sztaplę pojemników do kontenera.
3) Zabieraki pojemników
4) Napęd zabieraków
5) Przenośnik łańcuchowy

Zasada działania:

Sztaplarka ma za zadanie ustawić pojemniki w słupkach po 4 lub 5 sztuk a następnie załadować go do kontenera. Pojemniki po umyciu w myjce transportowane są do sztaplarki przenośnikiem łańcuchowym. Pojemnik do sztaplarki musi wejść w pozycji horyzontalnej, dlatego też po opuszczeniu myjki musi być obrócony. Pojemnik po wejściu do sztaplarki jest unoszony za pomocą zabieraków na taką wysokość, aby mogła przyjąć kolejny. Po uzyskaniu zadanej ilości pojemników (4 lub 5 szt.) siłownik pneumatyczny wypycha cały słupek do kontenera. Przenośnik łańcuchowy (9) przesuwa kontener o jeden rząd do przodu tak aby można załadować następną sztaplę pojemników. Po załadowaniu kontenera pracownik odbiera wózkiem kontener i ustawia na placu lub ładuje na samochód.