UKŁAD OBRACANIA KLATEK DROBIU ŻYWEGO

 

Dane techniczne:

Moc napędów:

  • Przenośnik wznoszący- 0,37 kW
  • Przenośnik płaski – 2 x 0,37 kW
  • Napięcie – 400 V / 50 Hz

Układ do obracania klatek drobiu żywego (pojemników w których drób dostarczany jest do ubojni) ma za zadanie wypozycjonowanie pustej klatki tak, aby samoczynnie przesuwana mocą przenośnika łańcuchowego była dostarczona do wnętrza automatycznej myjki brudnych klatek. Dlatego układ ten stosuje się wyłącznie z myjką pojemników drobiu żywego, tylko wówczas ma to pełne uzasadnienie i celowość zastosowania.

Budowa i działanie:

Konstrukcja przenośników wykonana jest z materiałów nierdzewnych,
kwasoodpornych. Elementem transportującym pojemniki jest specjalny dwurzędowy łańcuch ogniwkowy z tworzywa sztucznego.
Zestaw przenośników łańcuchowych tj.
– przenośnik skośny – wznoszący z jednym napędem
– przenośnik płaski dwuścieżkowy z dwoma napędami
Układ zwyczajowo montuje się za dwurzędowym przenośnikiem łańcuchowym poziomym (budowa i konstrukcja jest bardzo zbliżona) po którym przesuwane są klatki. Po opróżnieniu klatki transportowane są samoczynnie na przenośnik skośny, następnie klatka przesuwa się na poziomy przenośnik dwuścieżkowy. Poziomy łańcuchów w/w przenośniku są tak skonstruowane iż klatka grawitacyjnie obraca się o 90 stopni i ustawia się w pozycji umożliwiającej jej swobodną transmisję do wnętrza myjki.