WYCIĄGACZ PŁUC Typ WP – 1/2

           

Wyciągacz płuc służy do usuwania płuc i skrzepów krwi z wnętrza tuszki drobiowej.

Budowa i działanie:

Wyciągacz płuc wykonany jest z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych oraz standardowej armatury instalacyjnej. Wyciągacz uruchamiany jest poprzez włączenie pompy próżniowej. Po uzyskaniu odpowiedniej próżni można rozpocząć pracę przy użyciu pistoletów. Nierdzewną końcówkę pistoletu wprowadza się do wnętrza tuszki, naciska spust i wówczas następuje wciąganie płuc, skrzepów, krwi, wody i innych pozostałości po patroszeniu. Odpady wciągane przez pistolety gromadzą się w zbiorniku roboczym, z którego należy je okresowo usuwać. Usuwanie odpadów ze zbiornika roboczego odbywa się ręcznie poprzez zawór spustowy znajdujący się na spodzie zbiornika. Zależnie od potrzeb i życzeń zamawiającego w wyciągaczu montuje się odpowiednią ilość pistoletów i odpowiedniej wielkości pompę, a tym samym osiąga się wymaganą wydajność urządzenia. Przy dużych wydajnościach należy wykonać większe zbiorniki niż standardowe, pokazane na rysunku. Szczególną zaletą wyciągacza jest to, iż wyposażony jest w pompę próżniową z pierścieniem wodnym.

Dane techniczne:

 • Pojemność zbiornika roboczego : ~ 300 l.
 • Czas wyciągania płuc : ~ 2 sek.
 • Moc zainstalowana przy 1 pistolecie : 2,2 kW.

Opis rysunku:

 1. Pistolet
 2. Wąż zbrojony, giętki Ø 25
 3. Zbiornik wyrównawczy
 4. Zbiornik  roboczy.
 5. Zawór zwrotny.
 6. Pompa próżniowa z obiegiem olejowym
 7. Zawór spustowy 2 ½”
 8. Zawór spustowy 2 1/2″
 9. Odcinek rynny patroszenia
 10. Strzemię patroszenia na przenośniku podw.