AUTOMATYCZNA PATROSZARKA AUTOMAT Typ AP

      Urządzenie jest stosowane do automatycznego patroszenia kurczaków z wnętrzności, o wypatroszonej wadze kurczaka pomiędzy 1000 g a 2500g. Urządzenie wykonywane jest  z rozstawem strzemion 6". Urządzenie składa się z: Ramy wykonanej z…

AUTOMATYCZNA WOLOWNICA AUTOMAT Typ AW

      Urządzenie jest stosowane do automatycznego czyszczenia skóry podgarla wewnątrz kurczaka o wadze po wypatroszeniu pomiędzy  800 g a 2500 g. Urządzenie wykonywane jest  z rozstawem strzemion 6". Urządzenie składa się z: Ramy…

AUTOMATYCZNY WYCIĄGACZ PŁUC Typ WP

      Urządzenie przeznaczone jest do automatycznego usuwania płuc z wypatroszonych tuszek kurczaków o wadze w zakresie od 0,8 kg do 2,5 kg. Urządzenie powinno być umieszczone jako przedostatnie (przed automatyczną myjką wewnętrzno -…

MYJKA WEWNĘTRZNO-ZEWNĘTRZNA AUTOMAT Typ MWZ

   Urządzenie przeznaczone jest do automatycznego mycia wewnętrznego i zewnętrznego wypatroszonych tuszek kurczaków o wadze w zakresie od 0,8 kg do 2,5 kg. Urządzenie składa się z:  Ramy wykonanej z profila kwadratowego  Wału głównego, ze…

AUTOMATYCZNY WYŁUSKIWACZ SZYJ Automat Typ AWS

  Urządzenie przeznaczone jest do automatycznego oddzielenia i usunięcia szyi z tuszki. Maszyna jest umieszczana w linii patroszenia po automatycznej wolownicy. Urządzenie wykonywane jest z rozstawem strzemion 6″. Wyłuskiwacz szyj wykonany jest ze stali nierdzewnej,  kwasoodpornej. Nieliczne…

SEPARATOR SERC Typ SDS-1

Separator serc służy do oczyszczania serc z tłuszczu i układów żylnych w procesie patroszenia tuszki kurczaka w ubojni drobiu.   Budowa i działanie: Separator serc wykonany jest z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych. Napęd z silnika przenoszony…

POZYCJONER ŁBÓW INDYKA Typ UPŁ-1

    Pozycjoner służy do podtrzymania za podcięty łeb wiszącego  na strzemionach indyka i utrzymanie go w pozycji poziomej na etapie patroszenia i wyciągania płuc. Budowa i działanie: Pozycjoner łbów wykonany jest z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych.…

WYCZEPIACZ TUSZEK Typ WT-2

Wyczepiacz tuszek służy do wyczepiania tuszek ze strzemion w linii patroszenia drobiu ręcznego lub automatycznego. Budowa i działanie: Wyczepiacz tuszek wykonany jest z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych, w wersji podwieszanej do konstrukcji nośnej przenośnika. Główne elementy…

WYCZEPIACZ TUSZEK Typ WT-1

Na zdjęciu: wyczepiacz tuszek na łuku 180° ,widoczny fragment przenośnika podwieszonego linii patroszenia - ( strzemiona do automatów ) Wyczepiacz tuszek służy do wyczepiania tuszek ze strzemion w linii patroszenia drobiu. Budowa i działanie: Wyczepiacz tuszek…

WYCIĄGACZ PŁUC Typ WP – 1/2

            Wyciągacz płuc służy do usuwania płuc i skrzepów krwi z wnętrza tuszki drobiowej. Budowa i działanie: Wyciągacz płuc wykonany jest z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych oraz standardowej armatury instalacyjnej. Wyciągacz…

STEKOWNICA RĘCZNA PNEUMATYCZNA Typ SRP-1

Stekownica ręczna pneumatyczna służy do wycinania i wyciągania steku z tuszki. Budowa i działanie: Stekownica ręczna zbudowana jest z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych. Zasadniczym elementem stekownicy jest dwuczęściowy korpus składający się z zespołu napędowego, uruchamianego sprężonym…

MYJKA WEWNĘTRZNA TUSZEK Typ MW-1/2

Myjka wewnętrzna służy do umycia wnętrza tuszki po zakończeniu procesu patroszenia. Budowa i działanie: Myjka wewnętrzna wykonana jest z rury nierdzewnej, kwasoodpornej. Nawiercone na rurze otwory dają odpowiedni natrysk po doprowadzeniu wody do wnętrza tuszki.…

STANOWISKO BADANIA Typ SBW-1

Stanowisko badania znajduje się na hali patroszenia i służy do przeprowadzenia badań drobiu przez odpowiednie służby weterynaryjne. Budowa i działanie: Na konstrukcji wsporczej wykonanej z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych zamocowana jest wanna nierdzewna nad którą przesuwają…

RYNNA PATROSZENIA Typ RP-1

    Rynny patroszenia stosowane są w liniach ręcznego patroszenia drobiu i służą do transportu powstałych przy patroszeniu odpadów. Budowa i działanie: Rynna patroszenia wykonana jest z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych. Długość i szerokość rynny dobiera…