Tagi: , , ,

SITO ŁUKOWE SZCZELINOWE


TYP: 2
TYP: 3
TYP: 5
TYP: SŁS- 1 / 1

Sito szczelinowe służy do wstępnego oczyszczenia ścieków w różnych gałęziach przemysłu, a w szczególności w ubojniach drobiu, zakładach przetwórstwa mięsnego, oczyszczalniach ścieków.

DZIAŁANIE

Urządzenie posiada komorę wstępną o dużej objętości, która ma na celu zmniejszenie turbulencji w ściekach. W górnej części komory znajduje się przelew, którego zadaniem jest skierowanie strugi na wkład filtrujący. Regulowana przysłona zapewnia równomierny napływ na całej szerokości sita oraz zapobiega gwałtownemu przelewowi cieczy. Zawiesina oddziela się od cieczy kiedy przechodzi przez odpowiednio ukształtowany wkład filtrujący. Części stałe spadają samoczynnie w dół, a oddzielona ciecz spływa do komory głównej urządzenia. Wielkość wychwytywanych cząstek stałych zależy od wielkości szczeliny i może odpowiednio wynosić : 0,25 mm, 0,5 mm, 1 mm, 1,6 mm i inne.

ZALETY

-Wysoka skuteczność oczyszczania
-Wkład filtrujący z wysoką dokładnością szczeliny i dużą gładkością powierzchni roboczej
-Łatwa obsługa
-Niezawodna eksploatacja

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne opracowane przy założeniach: szerokość szczeliny 0,5 mm, wydajność podana dla wody czystej.

Wielkość sita 3000 2000 1500 1000
Wydajność (l/sek.) 80 57 38 16
Szerokość sita mm 2 x 1454 1954 1454 954
Wymiar L 3030 2064 1564 1064
Średnica przyłączy
wejście, wyjście
Zależnie od potrzeb i uzgodnień z klientem
Zakres: 100 do 250 mm

 

Udostępnij!