WYCISKARKA DO PIERZA

    Wyciskarka służy do odciśnięcia wody od pierza pochodzącego ze skubania kurczaków, po wstępnym odseparowaniu w separatorach. DZIAŁANIE Wyciskarka instalowana jest w miejscu umożliwiającym bezpośredni wlot pierza wstępnie odseparowanego od wody. Pierze spadające między…

SEPARATOR PIERZA I ODPADÓW

[gallery ids="10881,10882"] Separator służy do oddzielania pierza i odpadów od ścieków. Ze względu na zastosowanie oraz rodzaj przenoszenia elementów wewnątrz sita do oddzielania odpadów i pierza muszą być zastosowane dwa oddzielne urządzenia. DZIAŁANIE Zasadniczym zespołem…

POMPA DO TRANSPORTU PIERZA

Pompa do pierza służy do transportu pierza pochodzącego z procesu skubania drobiu w zakładach ubojowych. Pierze musi być transportowane wraz z wodą. DZIAŁANIE Zasadniczym elementem budowy jest jednostopniowa pompa wirowa wraz z silnikiem. Jednostronnie otwarty…

POMPA PRÓŻNIOWA

[gallery ids="10887,10888"] Pompa próżniowa z obiegiem cieczowym wchodzi w skład instalacji próżniowej która służy do pneumatycznego transportu odpadów poubojowych, uzyskiwanych w wyniku procesu technologicznego uboju i patroszenia (wnętrzności, łapy, płuca itp.). DZIAŁANIE Pompa próżniowa i…