TRANSPORT ODPADÓW MIĘSNO-KOSTNYCH

System pneumatyczny służy do sprawnego transportowania odpadów poubojowych, pozyskiwanych w wyniku procesów technologicznych prowadzonych na ubojni. DZIAŁANIE Odpady poubojowe występujące w wyniku prowadzonego procesu technologicznego charakteryzują się różnymi własnościami fizycznymi i w późniejszym etapie mają…

WYCISKARKA DO PIERZA

[gallery link="file" ids="11186"] Wyciskarka służy do odciśnięcia wody od pierza pochodzącego ze skubania kurczaków, po wstępnym odseparowaniu w separatorach. DZIAŁANIE Wyciskarka instalowana jest w miejscu umożliwiającym bezpośredni wlot pierza wstępnie odseparowanego od wody. Pierze spadające…

ROZDRABNIACZ KOŚCI I ŁAP

[gallery link="file" ids="11172"] Rozdrabniacz służy do rozdrobnienia kości lub łap w celu dostosowania tych odpadów do transportu pneumatycznego. DZIAŁANIE Elementy przeznaczone do rozdrobnienia wpadają (łapy – wyczepiane bezpośrednio z przenośnika podwieszonego) lub wrzucane są ręcznie…

SEPARATOR JELIT

  Separator służy do oddzielenia wody od jelit po procesie patroszenia. DZIAŁANIE Separator instalowany jest w miejscu umożliwiającym bezpośredni wlot jelit do wnętrza obracającego się sita separującego. Jelita przemieszczane są wewnętrzną spiralą sita w stronę…

SEPARATOR PIERZA I ODPADÓW

[gallery link="file" ids="10881,10882"] Separator służy do oddzielania pierza i odpadów od ścieków. Ze względu na zastosowanie oraz rodzaj przenoszenia elementów wewnątrz sita do oddzielania odpadów i pierza muszą być zastosowane dwa oddzielne urządzenia. DZIAŁANIE Zasadniczym…

POMPA JELITOWA

Pompa jelitowa służy do transportu pakietów poubojowych z hali patroszenia do miejsca ich składowania. DZIAŁANIE Zasadniczym elementem budowy jest pompa perystatyczna wraz z napędem, kosz wlotowy i system rur do transportu odpadów. Mechanizm napędowy pompy…

POMPA DO TRANSPORTU PIERZA

[gallery link="file" ids="11133"] Pompa do pierza służy do transportu pierza pochodzącego z procesu skubania drobiu w zakładach ubojowych. Pierze musi być transportowane wraz z wodą. DZIAŁANIE Zasadniczym elementem budowy jest jednostopniowa pompa wirowa wraz z…

POMPA PRÓŻNIOWA

[gallery link="file" ids="10887,10888"] Pompa próżniowa z obiegiem cieczowym wchodzi w skład instalacji próżniowej która służy do pneumatycznego transportu odpadów poubojowych, uzyskiwanych w wyniku procesu technologicznego uboju i patroszenia (wnętrzności, łapy, płuca itp.). DZIAŁANIE Pompa próżniowa…