Tagi:

AUTOMATYCZNA DZIELARKA KARUZELOWA


TYP: ADK

 

 

Automatyczna dzielarka drobiu przeznaczona do podziału tuszki na części anatomiczne.

DZIAŁANIE

Automatyczna dzielarka karuzelowa składa się z głównej ramy, do której montowane są moduły dzielące. Sterowanie pracą poszczególnych modułów, odbywa się za pośrednictwem szafy elektrycznej zintegrowanej z dzielarką. Standardowe wykonanie dzielarki obejmuje poniżej wymienione moduły dzielące, jednakże Inwestor ma możliwość wyboru jedynie kilku z poniższych.

1. Prostowanie skrzydeł
Moduł prostowania skrzydeł jest przeznaczony do wstępnego pozycjonowania i prostowania skrzydeł drobiu w celu poprawnego funkcjonowania następnego modułu obcinającego skrzydła. Kurczak jest transportowany zawieszony na strzemionach zwrócony przodem do kierunku ruchu. Skrzydła są rozprostowywane przez dwie stalowe prowadnice gdy kurczak przechodzi przez urządzenie. Moduł jest łatwy w obsłudze i ustawianiu gdyż nie zawiera żadnych ruchomych części.

2. Odcięcie całego skrzydła
Moduł odcięcia całego skrzydła składa się z dwóch jednostek tnących symetrycznie ustawionych względem centralnej linii strzemion. Dwie tarcze obrotowych noży zamontowane są na wałkach i napędzane przez silniki elektryczne. Tuszki kurczaka są transportowane wchodzą do maszyny plecami i są przez nią przeprowadzane w pozycji poziomej. Skrzydła są  odpowiednio pozycjonowane do cięcia przez stalowe prowadnice. Odcięte skrzydła spadają do pojemnika lub na przenośnik taśmowy.

3. Odcięcie tuby
Następny moduł odcięcia tuby łatwo odcina w tej konfiguracji przednią część tuszki od tylnej z nóżkami. To cięcie jest przeprowadzane przez nóż obrotowy gdy tuszka jest przeprowadzana bokiem i odpowiednio pozycjonowana przy pomocy stalowych prowadnic. Przednia część tuszki spada do pojemnika lub na przenośnik taśmowy.

4.Regulowany moduł cięcia krzyża
Regulowany moduł cięcia krzyża jest przeznaczony do dzielenia pozostałej części tuszki na dwie lub trzy części. Kręgosłup jest oddzielany od nóg i spada swobodnie do pojemnika lub na przenośnik taśmowy. Dwa ostrza noża mogą zostać wyregulowane tak, aby tylna część tuszki była dzielona tylko na dwie części wzdłuż kręgosłupa.

5. Cięcie udo – podudzie
Moduł cięcia udo – podudzie wykonuje cięcie anatomiczne przez staw i oddziela te dwie części od siebie. Dwie nogi są precyzyjnie pozycjonowane przez koło oddzielające zanim zostanie odcięte udo. Odcięte udo spada do pojemnika lub na przenośnik taśmowy podczas gdy podudzie jest transportowane do następnego modułu.

6. Wyczepiacz
Wyczepiacz jest ostatnim modułem, w którym podudzie jest uwalniane ze strzemion i spada swobodnie do pojemnika lub na przenośnik taśmowy.

ZALETY

-Zwarta konstrukcja, niewielkie rozmiary
-Bezobsługowość
-Rozmiar urządzenia dopasowany tak, aby dzielarka w stanie kompletnym, zmontowanym dotarła transportem drogowym do zakładu inwestora bez-konieczności demontowania poszczególnych modułów dzielących.

 

Udostępnij!