Tagi:

RYNNA PATROSZENIA


TYP: BRAK

Rynny patroszenia stosowane są w liniach ręcznego patroszenia drobiu i służą do transportu powstałych przy patroszeniu odpadów.

DZIAŁANIE

Rynna patroszenia wykonana jest z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych. Długość i szerokość rynny dobiera się odpowiednio do wielkości oraz ilości przeznaczonego do patroszenia drobiu. Zależnie od szerokości rynny stanowiska robocze rozmieszczone są po jednej lub po obu stronach. Na obrzeżu rynny montowane są stoliki na narzędzia oraz zawory wodne z 10-cio sekundowym wyłącznikiem czasowym, co zapewnia efektywne gospodarowanie wodą.

ZALETY

-Wysoka efektywność mycia
-Bezobsługowość

DANE TECHNICZNE

Długość segmentu Standard L=2000 mm
Szerokość Standard od 600 do 900 mm
Wysokość Zależnie od wysokości przenośnika podwieszonego i
podestów roboczych
Ilość stanowisk na 1 segment Przy szer 600: 2 stanowiska
Przy szer.900: 4 stanowiska

 

Udostępnij!