Tagi:

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW


TYP: BRAK

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych powstających w następstwie procesu ubojowego oraz oczyszczalnie ścieków socjalno-bytowych.

DZIAŁANIE

Ciąg technologiczny oczyszczalni wyposażony jest w następujące podzespoły:

• Sito łukowe (oczyszczenie mechaniczne części stałych)
• Odtłuszczacz z układem pomp i mieszadeł (wydzielenie tłuszczu, wymieszanie i uśrednienie ścieków)
• Zbiornik retencyjny z układem pomp i mieszadeł (gromadzenie ścieków i dobowe uśrednienie składu ilościowego i jakościowego)
• Podczyszczalnia fizyko chemiczna (flokulator, flotator z saturatorem służące do przeprowadzenia reakcji fizyko chemicznych)
• Reaktor biologiczny służący do oczyszczenia ścieków metodami biologicznymi składający się z:
– zbiornika retencyjnego ścieków podczyszczonych
– komory denitryfikacji z układem pomp i mieszadeł
– komory nitryfikacji z układem dmuchaw i dyfuzorów napowietrzających ścieki oraz komory zasuw
– osadników wtórnych (ostateczne oddzielenie osadu od ścieków oczyszczonych)

Układ przepompowywania, odwadniania, gromadzenia i składowania osadu
o Przepompownia ścieków oczyszczonych
o Układ kontrolno-pomiarowy
Całość procesu oczyszczalni sterowana jest automatycznie. Oczyszczalnia ścieków wyposażona jest w system zasuw i obejść awaryjnych zapewniających stabilną pracę w przypadkach szczególnych.

Udostępnij!