Tagi:

WYCIĄGACZ PŁUC


TYP: WP-1/2

Wyciągacz płuc służy do usuwania płuc i skrzepów krwi z wnętrza tuszki drobiowej.

System próżniowy do wyciągania płuc składa się z:

  1. pompy próżniowej
  2. zbiorników nierdzewnych ( roboczego – na płuca, wyrównawczego – do próżni).
  3. pistoletu do wyciągania płuc, dostosowany do kurczaka lub indyka.
  4. systemu rur.

Istnieje możliwość jednoczesnego przyłączenia i pracy kilku pistoletów do układu.
Opcjonalnie zamiast zbiornika nierdzewnego (roboczego) można wykorzystać cyklon, który opróżnia się automatycznie.

DZIAŁANIE

Wyciągacz uruchamiany jest poprzez włączenie pompy próżniowej. Po uzyskaniu odpowiedniej próżni można rozpocząć pracę przy użyciu pistoletów. Nierdzewną końcówkę pistoletu wprowadza się do wnętrza tuszki, naciska spust i wówczas następuje wciąganie płuc, skrzepów, krwi, wody i innych pozostałości po patroszeniu. Odpady wciągane przez pistolety gromadzą się w zbiorniku roboczym, z którego należy je okresowo usuwać. Usuwanie odpadów ze zbiornika roboczego odbywa się ręcznie poprzez zawór spustowy znajdujący się na spodzie zbiornika. Zależnie od potrzeb i życzeń
zamawiającego w wyciągaczu montuje się odpowiednią ilość pistoletów i odpowiedniej wielkości pompę, a tym samym osiąga się wymaganą wydajność urządzenia. Przy dużych wydajnościach należy wykonać większe zbiorniki niż standardowe, pokazane na rysunku.

DANE TECHNICZNE

Pojemność zbiornika roboczego 300 l
Czas wyciągania płuc 2 sek.
Moc zainstalowana przy 1 pistolecie 2,2 kW

 

Udostępnij!