WYCZEPIACZ TUSZ I ŁAP

Wyczepiacz jest mechanicznym urządzeniem bezobsługowym, którego przeznaczeniem jest wyczepianie obrobionych tusz lub łap drobiowych. DZIAŁANIE Montaż wyczepiacza odbywa się na odcinku prostym przenośnika łańcuchowego, w miejscu gdzie został zakończony cykl operacji technologicznych obróbki i istnieje…

RYNNA PATROSZENIA

[gallery link="file" ids="11145"] Rynny patroszenia stosowane są w liniach ręcznego patroszenia drobiu i służą do transportu powstałych przy patroszeniu odpadów. DZIAŁANIE Rynna patroszenia wykonana jest z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych. Długość i szerokość rynny dobiera się…

STANOWISKO BADANIA WETERYNARYJNEGO

[gallery link="file" ids="11175"] Stanowisko badania znajduje się w hali patroszenia i jest przeznaczone do przeprowadzania badań przez służby weterynaryjne. DZIAŁANIE Do konstrukcji wsporczej wykonanej z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych zamocowana jest wanna nierdzewna nad którą przesuwają…

MYJKA WEWNĘTRZNA TUSZEK

Myjka służy do manualnego oczyszczania wnętrza tuszki po patroszeniu. DZIAŁANIE Myjka składa się z dwóch zasadniczych elementów- części natryskowej oraz rękojeści wraz z przyciskiem uruchamiającym przepływ wody. Po wprowadzeniu części natryskowej do wnętrza tuszki, mycie…

STEKOWNICA RĘCZNA PNEUMATYCZNA

Stekownica ręczna pneumatyczna służy do wycinania i wyciągania steku z tuszki. DZIAŁANIE Zasadniczym elementem stekownicy jest dwuczęściowy korpus składający się z zespołu napędowego, uruchamianego sprężonym powietrzem i kolektora wodno-powietrznego (próżnia). Na wrzeciono zespołu napędowego poprzez…

WYCIĄGACZ PŁUC

[gallery link="file" ids="11045,11046,11048"] Wyciągacz płuc służy do usuwania płuc i skrzepów krwi z wnętrza tuszki drobiowej. System próżniowy do wyciągania płuc składa się z: pompy próżniowej zbiorników nierdzewnych ( roboczego - na płuca, wyrównawczego -…

AUTOMATYCZNA MYJKA WEWNĘTRZNO ZEWNĘTRZNA

[gallery link="file" ids="11112,11113"] Urządzenie jest przeznaczone do mycia z zewnątrz oraz wewnątrz wypatroszonych tuszek kurczaka. Masa wypatroszonej tuszki musi zawierać się w przedziale: 0,8-2,5 kg DZIAŁANIE Tuszka jest wprowadzona do urządzenia zawieszona na strzemieniu istniejącego…

AUTOMATYCZNY WYCIĄGACZ PŁUC

[gallery link="file" ids="11121,11122"] Maszyna jest przeznaczona do usuwania płuc z wypatroszonych tuszek kurczaków w następującym przedziale wagowym 0,8 -2,5 kg. DZIAŁANIE Tuszka jest wprowadzana do urządzenia zwrócona klatką piersiową na zewnątrz maszyny. Kurczak jest przytrzymywany…

AUTOMATYCZNY WYŁUSKIWACZ SZYJ

[gallery link="file" ids="11089,11091"] Urządzenie przeznaczone jest do automatycznego odzdzielenia i usunięcia szyi z tuszki. Maszyna jest umieszczana w linii patroszenia po automatycznej wolownicy. DZIAŁANIE Tuszki wprowadzane są do maszyny zwrócone klatką piersiową na zewnątrz oraz…

AUTOMATYCZNA WOLOWNICA

[gallery link="file" ids="11116,11117"] Maszyna jest stosowana do automatycznego czyszczenia skóry podgardla wewnątrz tuszki kurczaka. DZIAŁANIE Tuszki wprowadzane są do maszyny zwrócone klatką piersiową na zewnątrz oraz plecami w stronę środka urządzenia. Szyna prowadząca, umieszczona na…