WYCZEPIACZ TUSZ I ŁAP

Wyczepiacz jest mechanicznym urządzeniem bezobsługowym, którego przeznaczeniem jest wyczepianie obrobionych tusz lub łap drobiowych. DZIAŁANIE Montaż wyczepiacza odbywa się na odcinku prostym przenośnika łańcuchowego, w miejscu gdzie został zakończony cykl operacji technologicznych obróbki i istnieje…

RYNNA PATROSZENIA

Rynny patroszenia stosowane są w liniach ręcznego patroszenia drobiu i służą do transportu powstałych przy patroszeniu odpadów. DZIAŁANIE Rynna patroszenia wykonana jest z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych. Długość i szerokość rynny dobiera się odpowiednio do wielkości…

STANOWISKO BADANIA WETERYNARYJNEGO

Stanowisko badania znajduje się w hali patroszenia i jest przeznaczone do przeprowadzania badań przez służby weterynaryjne. DZIAŁANIE Do konstrukcji wsporczej wykonanej z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych zamocowana jest wanna nierdzewna nad którą przesuwają się strzemiona z…

MYJKA WEWNĘTRZNA TUSZEK

Myjka służy do manualnego oczyszczania wnętrza tuszki po patroszeniu. DZIAŁANIE Myjka składa się z dwóch zasadniczych elementów- części natryskowej oraz rękojeści wraz z przyciskiem uruchamiającym przepływ wody. Po wprowadzeniu części natryskowej do wnętrza tuszki, mycie…

STEKOWNICA RĘCZNA PNEUMATYCZNA

Stekownica ręczna pneumatyczna służy do wycinania i wyciągania steku z tuszki. DZIAŁANIE Zasadniczym elementem stekownicy jest dwuczęściowy korpus składający się z zespołu napędowego, uruchamianego sprężonym powietrzem i kolektora wodno-powietrznego (próżnia). Na wrzeciono zespołu napędowego poprzez…

WYCIĄGACZ PŁUC

Wyciągacz płuc służy do usuwania płuc i skrzepów krwi z wnętrza tuszki drobiowej. DZIAŁANIE Wyciągacz uruchamiany jest poprzez włączenie pompy próżniowej. Po uzyskaniu odpowiedniej próżni można rozpocząć pracę przy użyciu pistoletów. Nierdzewną końcówkę pistoletu wprowadza…

AUTOMATYCZNA MYJKA WEWNĘTRZNO ZEWNĘTRZNA

Urządzenie jest przeznaczone do mycia z zewnątrz oraz wewnątrz wypatroszonych tuszek kurczaka. Masa wypatroszonej tuszki musi zawierać się w przedziale: 0,8-2,5 kg DZIAŁANIE Tuszka jest wprowadzona do urządzenia zawieszona na strzemieniu istniejącego przenośnika łańcuchowego i…

AUTOMATYCZNY WYCIĄGACZ PŁUC

Maszyna jest przeznaczona do usuwania płuc z wypatroszonych tuszek kurczaków w następującym przedziale wagowym 0,8 -2,5 kg. DZIAŁANIE Tuszka jest wprowadzana do urządzenia zwrócona klatką piersiową na zewnątrz maszyny. Kurczak jest przytrzymywany w specjalnej opasce,…

AUTOMATYCZNY WYŁUSKIWACZ SZYJ

Urządzenie przeznaczone jest do automatycznego odzdzielenia i usunięcia szyi z tuszki. Maszyna jest umieszczana w linii patroszenia po automatycznej wolownicy. DZIAŁANIE Tuszki wprowadzane są do maszyny zwrócone klatką piersiową na zewnątrz oraz plecami w stronę…

AUTOMATYCZNA WOLOWNICA

Maszyna jest stosowana do automatycznego czyszczenia skóry podgardla wewnątrz tuszki kurczaka. DZIAŁANIE Tuszki wprowadzane są do maszyny zwrócone klatką piersiową na zewnątrz oraz plecami w stronę środka urządzenia. Szyna prowadząca, umieszczona na prowadnicy dolnej wprowadza…