OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych powstających w następstwie procesu ubojowego oraz oczyszczalnie ścieków socjalno-bytowych. DZIAŁANIE Ciąg technologiczny oczyszczalni wyposażony jest w następujące podzespoły: • Sito łukowe (oczyszczenie mechaniczne części stałych) • Odtłuszczacz z układem pomp i mieszadeł…