STERYLIZATOR NARZĘDZI ELEKTRYCZNY

Urządzenie jest wykorzystywane w celu zniszczenia wszelkiego rodzaju mikroorganizmów znajdujących się na narzędziach tj. nożach, przyrządach do ich ostrzenia, które są używane w zakładach przetwarzających żywność. DZIAŁANIE Podstawowym elementem w sterylizatorze jest zbiornik z wkładką…

WANNY NIERDZEWNE

Wanna nierdzewna jest wykorzystywana do gromadzenia oraz transportu produktów stałych i płynnych, materiałów użytkowych lub odpadów. DZIAŁANIE Zbiorniki nierdzewne wykonywane są wariantach - zbiorniki ruchome- wyposażone w koła ruchome, lub w parę kół ruchomych i…

PODESTY

Podesty to pomocnicze elementy w zakładach przetwórstwa, przeznaczone do prowadzenia wszelkiego rodzaju operacji technologicznych przy uboju, obróbce, pakowaniu, dzieleniu drobiu. Mogą być wykorzystane we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego, laboratoriach, szpitalach, sklepach itp. DZIAŁANIE Podesty wykonane…

TRANSPORT ODPADÓW MIĘSNO-KOSTNYCH

System pneumatyczny służy do sprawnego transportowania odpadów poubojowych, pozyskiwanych w wyniku procesów technologicznych prowadzonych na ubojni. DZIAŁANIE Odpady poubojowe występujące w wyniku prowadzonego procesu technologicznego charakteryzują się różnymi własnościami fizycznymi i w późniejszym etapie mają…

ROZDRABNIACZ KOŚCI I ŁAP

Rozdrabniacz służy do rozdrobnienia kości lub łap w celu dostosowania tych odpadów do transportu pneumatycznego. DZIAŁANIE Elementy przeznaczone do rozdrobnienia wpadają (łapy – wyczepiane bezpośrednio z przenośnika podwieszonego) lub wrzucane są ręcznie (kości) do kosza…

SEPARATOR JELIT

  Separator służy do oddzielenia wody od jelit po procesie patroszenia. DZIAŁANIE Separator instalowany jest w miejscu umożliwiającym bezpośredni wlot jelit do wnętrza obracającego się sita separującego. Jelita przemieszczane są wewnętrzną spiralą sita w stronę…

SITO ŁUKOWE SZCZELINOWE

Sito szczelinowe służy do wstępnego oczyszczenia ścieków w różnych gałęziach przemysłu, a w szczególności w ubojniach drobiu, zakładach przetwórstwa mięsnego, oczyszczalniach ścieków. DZIAŁANIE Urządzenie posiada komorę wstępną o dużej objętości, która ma na celu zmniejszenie…

POMPA JELITOWA

Pompa jelitowa służy do transportu pakietów poubojowych z hali patroszenia do miejsca ich składowania. DZIAŁANIE Zasadniczym elementem budowy jest pompa perystatyczna wraz z napędem, kosz wlotowy i system rur do transportu odpadów. Mechanizm napędowy pompy…

PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY

Przenośnik ślimakowy służy do przenoszenia w górę elementów tj: żołądki, serca, szyje. DZIAŁANIE Grawitacyjnie wpadające elementy z wodą do wnętrza obracającego się ślimaka są przemieszczane w stronę wylotu. W tym czasie woda otworami blachy perforowanej…

PRZENOŚNIK ROLKOWY Z NAPĘDEM

Przenośnik rolkowy z napędem, służy do transportowania ciężkich przedmiotów o regularnych kształtach i stosunkowo dużą powierzchnią styku z rolkami np. pojemniki, kartony itp. DZIAŁANIE W przenośniku każda rolka jest napędzana. Rolki mogą być wykonane ze…