Tagi:

DESZTAPLARKA POJEMNIKÓW


TYP: DP-1

Urządzenie służy do rozsztaplowania słupka pojemników z żywcem (w jedynym słupku znajduje się 7 lub 8 pojemników) i podaniu ich pojedynczo na przenośniki łańcuchowe dwurzędowe.

DZIAŁANIE

Sztaple pojemników wprowadzane są do urządzenia za pomocą przenośnika nożycowego umieszczonego bezpośrednio przed desztaplarką oraz przenośnik łańcuchowy dwurzędowy desztaplarki. Po umieszczeniu w odpowiednim miejscu dwóch sztapli pojemników, przenośnik zatrzymuje się, a stół podnoszący unosi sztaple do takiej wysokości, aby chwytak przytrzymał drugi najniższy rząd pojemników. Stół z najniższymi pojemnikami opuszcza się, a przenośnik łańcuchowy wyprowadza dwa pojemniki z desztaplarki. Po wyprowadzeniu pojemników stół unosi się do najwyższego punktu, chwytak puszcza pojemniki, następnie stół opuszcza się do poziomu, aby chwytak mógł przytrzymać drugi najniższy rząd pojemników. Stół opuszcza się itd. aż do opróżnienia desztaplarki z wszystkich pojemników.

ZALETY

– Bezobsługowość
– Łatwe mycie i konserwacja

DANE TECHNICZNE

Moc zainstalowana zależy od wydajności ubojowej oraz rodzaju pojemników drobiu żywego.

Udostępnij!