Tagi:

SYSTEM CZYSZCZENIA ŁAP


TYP: BRAK

1 Przenośnik wznoszący
2 Oparzelnik ślimakowy łap
3 Czyszczarka łap walcowa pojedyncza lub podwójna
4 Schładzalnik ślimakowy łap

DZIAŁANIE

Do systemu wlicza się (opcjonalnie) przenośnik wznoszący, który transportuje łapy na odpowiednią wysokość wprost do oparzelnika ślimakowego łap. Oparzelnik został zaprojektowany w sposób umożliwiający swobodną cyrkulację wody oraz produktu wewnątrz urządzenia, co wpływa na optymalne efekty oparzania. Odpowiednio oparzone łapy wpadają następnie do czyszczarki walcowej łap, w której obracające się wały czyszczące przemieszczają produkt w kierunku schładzalnika ślimakowego łap.

ZALETY

-Kompatybilne urządzenia
-Najlepszy efekt czyszczenia
-Ekonomiczne rozwiązanie
-Możliwość dopasowania systemu do oczekiwań inwestora.

DANE TECHNICZNE

Wydajność
Szt.kurczaków/h
Oparzelnik Czyszczarka walcowa Schładzalnik
podrobów
Do 4000 Ø600 x 2,5 m Pojedyncza L=1,8 m Ø 600 x 3 m
Do 6000 Ø 600 x 2,5m Pojedyncza L=1,8 m Ø600 x 4 m
Do 9000 Ø 600 x 3,5 m Podwójna L=1,8 m Ø 600 x 6 m
Do 12000 Ø 800 x 3,5 m PodwójnaL=1,8 m Ø 800 x 5 m
Do 13500 Ø 800 x 4 m Podwójna L=1,8 m Ø 800 x 6 m

 

Udostępnij!