Tagi:

UKŁAD OBRACANIA KLATEK DROBIU ŻYWEGO


TYP: BRAK

Obrotnica klatek ustawia w pożądanym położeniu puste pojemniki, w których drób jest dostarczany do ubojni.

DZIAŁANIE

Układ do obracania klatek drobiu żywego pracuje tak, aby w efekcie pusty pojemnik samoczynnie przesuwany mocą przenośnika łańcuchowego był dostarczony do wnętrza automatycznej myjki brudnych pojemników. Układ ten stosuje się wyłącznie z myjką pojemników drobiu żywego. Elementem transportującym pojemniki jest specjalny dwurzędowy łańcuch ogniwowy z tworzywa sztucznego.
Zestaw przenośników łańcuchowych wchodzących w skład układu to:
– przenośnik skośny – wznoszący z jednym napędem
– przenośnik płaski dwuścieżkowy z dwoma napędami.

Układ montuje się za dwurzędowym przenośnikiem łańcuchowym poziomym (budowa i konstrukcja jest bardzo zbliżona) po którym przesuwane są pojemniki. Po opróżnieniu pojemniki transportowane są samoczynnie na przenośnik skośny, następnie przesuwają się na poziomy przenośnik dwuścieżkowy. Poziomy łańcuchów w/w przenośniku są tak skonstruowane, aby pojemnik grawitacyjnie obracał się o 90° i ustawił się w pozycji umożliwiającej jego swobodne wejście do wnętrza myjki.

ZALETY

-Bezobsługowość
-Niezawodność
-Prosta konstrukcja ułatwiająca czyszczenie i konserwację

DANE TECHNICZNE

Moc przenośnika wznoszącego 0,37 kW
Moc przenośnika poziomego 2 x 0,37 kW
Napięcie 400 V/ 50 Hz

 

Udostępnij!