STERYLIZATOR NARZĘDZI ELEKTRYCZNY

Urządzenie jest wykorzystywane w celu zniszczenia wszelkiego rodzaju mikroorganizmów znajdujących się na narzędziach tj. nożach, przyrządach do ich ostrzenia, które są używane w zakładach przetwarzających żywność. DZIAŁANIE Podstawowym elementem w sterylizatorze jest zbiornik z wkładką…

WANNY NIERDZEWNE

Wanna nierdzewna jest wykorzystywana do gromadzenia oraz transportu produktów stałych i płynnych, materiałów użytkowych lub odpadów. DZIAŁANIE Zbiorniki nierdzewne wykonywane są wariantach - zbiorniki ruchome- wyposażone w koła ruchome, lub w parę kół ruchomych i…

PODESTY

Podesty to pomocnicze elementy w zakładach przetwórstwa, przeznaczone do prowadzenia wszelkiego rodzaju operacji technologicznych przy uboju, obróbce, pakowaniu, dzieleniu drobiu. Mogą być wykorzystane we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego, laboratoriach, szpitalach, sklepach itp. DZIAŁANIE Podesty wykonane…

TRANSPORT ODPADÓW MIĘSNO-KOSTNYCH

System pneumatyczny służy do sprawnego transportowania odpadów poubojowych, pozyskiwanych w wyniku procesów technologicznych prowadzonych na ubojni. DZIAŁANIE Odpady poubojowe występujące w wyniku prowadzonego procesu technologicznego charakteryzują się różnymi własnościami fizycznymi i w późniejszym etapie mają…

WYCISKARKA DO PIERZA

    Wyciskarka służy do odciśnięcia wody od pierza pochodzącego ze skubania kurczaków, po wstępnym odseparowaniu w separatorach. DZIAŁANIE Wyciskarka instalowana jest w miejscu umożliwiającym bezpośredni wlot pierza wstępnie odseparowanego od wody. Pierze spadające między…

ROZDRABNIACZ KOŚCI I ŁAP

Rozdrabniacz służy do rozdrobnienia kości lub łap w celu dostosowania tych odpadów do transportu pneumatycznego. DZIAŁANIE Elementy przeznaczone do rozdrobnienia wpadają (łapy – wyczepiane bezpośrednio z przenośnika podwieszonego) lub wrzucane są ręcznie (kości) do kosza…

SEPARATOR JELIT

  Separator służy do oddzielenia wody od jelit po procesie patroszenia. DZIAŁANIE Separator instalowany jest w miejscu umożliwiającym bezpośredni wlot jelit do wnętrza obracającego się sita separującego. Jelita przemieszczane są wewnętrzną spiralą sita w stronę…

SEPARATOR PIERZA I ODPADÓW

Separator służy do oddzielania pierza i odpadów od ścieków. Ze względu na zastosowanie oraz rodzaj przenoszenia elementów wewnątrz sita do oddzielania odpadów i pierza muszą być zastosowane dwa oddzielne urządzenia. DZIAŁANIE Zasadniczym zespołem separatora jest…

SITO ŁUKOWE SZCZELINOWE

Sito szczelinowe służy do wstępnego oczyszczenia ścieków w różnych gałęziach przemysłu, a w szczególności w ubojniach drobiu, zakładach przetwórstwa mięsnego, oczyszczalniach ścieków. DZIAŁANIE Urządzenie posiada komorę wstępną o dużej objętości, która ma na celu zmniejszenie…

POMPA JELITOWA

Pompa jelitowa służy do transportu pakietów poubojowych z hali patroszenia do miejsca ich składowania. DZIAŁANIE Zasadniczym elementem budowy jest pompa perystatyczna wraz z napędem, kosz wlotowy i system rur do transportu odpadów. Mechanizm napędowy pompy…