MYJKA BUTÓW I FARTUCHÓW Typ MBF-1

Mycie butów i fartuchów odbywa się ręcznie za pomocą oddzielnych szczotek zamocowanych na miękkich wężach. Woda doprowadzona jest po obu stronach myjki. Jej uruchomienie odbywa się poprzez otwarcie zaworu kulowego 1/2″. Odprowadzenie wody poprzez syfon O 50 umieszczony od spodu wanny.

Myjka fartuchów :

Tylna ściana myjki służy do rozwieszania fartucha, natomiast znajdująca się w dolnej części poprzeczka do stawiania nogi. Myjka butów i fartuchów może być ustawiona w dowolnym miejscu, gdyż jej konstrukcja jest stabilna i nie wymaga dodatkowego podparcia. Całość wykonana z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych i tworzywa sztucznego. Można wykonać również myjkę bez poprzeczki do stawiania nogi, z jedną szczotka – tylko do mycia fartuchów. Taka myjka jest pochylona do tyłu i dla zapewnienia odpowiedniej stabilności należy ja zawiesić na hakach, wkręconych w ścianę.

Myjka butów Typ MB-1:

Myjka butów służy do ręcznego mycia obuwia szczotkę zamocowane na wężu miękkim 1″. Uruchomienie wody odbywa się poprzez przyciśnięcie zaworu umieszczonego w uchwycie szczotki. Przyłącze wody 1″, odprowadzenie standardowym syfonem Ø 50, umieszczonym w dolnej części myjki.