OPARZELNIK DROBIU Typ OD-1/2/3

 

   

Oparzelnik drobiu służy do automatycznego oparzania drobiu.

Budowa i działanie:

Oparzelnik drobiu wykonany jest z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych. Długość i szerokość oparzelnika dobiera się odpowiednio do wydajności oraz wielkości drobiu przeznaczonego do oparzenia. Temperatura wody regulowana jest automatycznie. Systemem ogrzewczym w oparzelniku może być żywa para lub wymiennik parowy. Para do oparzelnika może być uzyskana z wytwornicy pary, można zainstalować grzałkę elektryczną bezpośrednio w oparzelniku, istnieje także możliwość ogrzania wody poprzez zastosowanie palnika olejowego, bezpośrednio przy oparzelniku. Ubite i wykrwawione ptaki transportowane są do oparzelnika na strzemionach przenośnika ubojowego. W oparzelniku następuje zanurzenie ptaka w gorącej wodzie w odpowiednio długim czasie. Gorąca woda dociera między piórami do skóry ptaka i umożliwia wyrywanie piór w skubarce. Penetrację wody między piórami ptaka umożliwiają umieszczone w oparzelniku pompy. Najefektywniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie specjalnych turbin powietrznych zamiast pomp. Turbiny te nie tylko nie pozwalają na ulotnienie się gorącej pary z oparzelnika, ale wtłaczają ją z powrotem do wody, powodując dokładne jej wymieszanie. Stosowanie do usytuowania i przebiegu linii produkcyjnej oparzelnik może być jedno, dwu, trzy, a nawet czterościeżkowy.

Dane techniczne:

  •  Wydajność: kurczak od 200 do 9000 szt./h; indyk od 80 do 3000 szt./h
  •  System grzewczy – wymiennik parowy lub wodny
  •  Regulacja temperatury: automatyczna
  •  Mieszanie wody: drób grzebiący – turbowentylator; drób wodny – pompy;