Projekty UE

W latach 2014 – 2018 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „SZLACHET – STAL” WALDEMAR I GRAŻYNA SENDALSCY SPÓŁKA JAWNA zrealizowało projekt pod nazwą:

Uruchomienie produkcji linii do uboju drobiu w oparciu o innowacyjną technologię podczyszczania ścieków poubojowych

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

DOTACJE NA INNOWACJĘ

W roku 2017 Spółka realizuje projekt pn. „WDROŻENIE PRZEZ SZLACHET-STAL NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO W CELU INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA
Przedmiotem projektu jest wdrożenie przez Szlachet-Stal nowego modelu biznesowego mającego na celu generowanie przychodów w oparciu o zwiększenie poziomu internacjonalizacji przedsiębiorstwa.
Nowy model biznesowy jest wdrażany zgodnie z opracowaną w lutym 2017 roku strategią umiędzynarodowienia Spółki, zawierającą plan działań, które Szlachet-Stal musi podjąć aby uzyskać przewagę konkurencyjną na wybranych rynkach docelowych. Rynkami tymi są: Uzbekistan, Turcja, Francja, Włochy, Wielka Brytania.
Plan wejścia na nowe rynki składa się z następujących zadań:

  •  Udział jako wystawca w targach Agroworld, Uzbekistan 29.03.- 31.03.2017
  •  Udział jako wystawca w targach 50th Fieravicola, Forli, Włochy – edycja 05.04.- 07.04.2017
  •  Udział jako wystawca w targach MeatUp, Milton Kenyes, UK – edycja 24.05.- 25.05.2017
  •  Udział jako wystawca w targach VIV Turkey, Istambuł, Turcja – edycja 06.07.- 08.07.2017
  •  Udział jako wystawca w targach Europack-Euromanut-CFIA, Lyon, Francja – edycja 21.11.-23.11.2017
  •  Dobór partnerów na rynkach docelowych
  •  Projekt i druk materiałów promujących ofertę

Targi


AgroWorld
Kazachstan 2019
06.11-08.11.2019


Gulfood Manufacturing 2019
Dubai
29.10-31.10.2019


Polagra Food 2019
Poznań
30.09-03.10.2019