RYNNA PATROSZENIA Typ RP-1

 

 

Rynny patroszenia stosowane są w liniach ręcznego patroszenia drobiu i służą do transportu powstałych przy patroszeniu odpadów.

Budowa i działanie:

Rynna patroszenia wykonana jest z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych. Długość i szerokość rynny dobiera się odpowiednio do wielkości oraz ilości przeznaczonego do patroszenia drobiu. Zależnie od szerokości rynny stanowiska robocze rozmieszczone są po jednej lub po obu stronach. Na obrzeżu rynny montowane są stoliki na narzędzia oraz zawory wodne z 10-cio sekundowym wyłącznikiem czasowym, co zapewnia efektywne gospodarowanie wodą.

Dane techniczne:

  • Standardowa długość segmentu – 2 000 mm (na życzenie klienta można wykonać o innych długościach)
  • Szerokość rynny standard – 600 lub 900 mm (w rynnie szer.600 stanowiska robocze umieszczone z jednej strony, przy szer. 900 po obu stronach rynny.
  • Ilość stanowisk na 1 segment – przy szer. 600 – 2 stanowiska przy szer. 900 – 4 stanowiska.

 

H– wysokość rynny należy dostosować do wysokości przenośnika podwieszonego oraz podestów na stanowiskach roboczych. Istnieje możliwość regulacji wysokości w  zakresie od 500 do 1 100 mm.