MODUŁY AUTOMATYCZNEJ DZIELARKI DROBIU

▪ Moduł prostowania skrzydeł ▪ Moduł cięcia wstępnego   • Moduł odcięcia lotki         • Moduł odcięcia części środkowej skrzydła • Moduł odcięcia skrzydła   • Moduł dzielenia korpusu i krzyża •…

WÓZEK OCIEKU TUSZKI

Wózek ociekania służy do osuszenia tuszek drobiowych lub do ich magazynowania w pomieszczeniu chłodniczym. DZIAŁANIE Wózek jest wykorzystywany po procesie schładzania wodnego i służy do osuszania tuszek. Rozmiar wózka oraz haków do zawieszania jest dobierana…

ELEMENTY LINII SCHŁADZANIA POWIETRZNEGO

Strzemię nierdzewne linii ociekania na 10 szt. kurczaków     Strzemię tworzywowe linii ociekania pojedyncze przeznaczone do współpracy z przewieszaczem   Strzemię nierdzewne linii schładzania i ociekania dla indyków i indyczek do linii zapychowej  …

LINIA SCHŁADZANIA POWIETRZNEGO

Dla zachowania wysokiej trwałości tuszki najefektywniejszym sposobem schładzania jest schładzanie powietrznew tunelu, na przenośniku podwieszonym, łańcuchowym. DZIAŁANIE Standardowy przenośnik podwieszony opiera się na łańcuchu nośnym o podziałce 1 ". W skład przenośnika podwieszonego wchodzą: napęd,…

SYSTEM CZYSZCZENIA ŁAP

1 Przenośnik wznoszący 2 Oparzelnik ślimakowy łap 3 Czyszczarka łap walcowa pojedyncza lub podwójna 4 Schładzalnik ślimakowy łap DZIAŁANIE Do systemu wlicza się (opcjonalnie) przenośnik wznoszący, który transportuje łapy na odpowiednią wysokość wprost do oparzelnika…

RYNNA PATROSZENIA

Rynny patroszenia stosowane są w liniach ręcznego patroszenia drobiu i służą do transportu powstałych przy patroszeniu odpadów. DZIAŁANIE Rynna patroszenia wykonana jest z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych. Długość i szerokość rynny dobiera się odpowiednio do wielkości…

RYNNA WYKRWAWIANIA

Rynna jest przeznaczona do gromadzenia oraz transportu krwi w linii ubojowej. DZIAŁANIE Rynna wykrwawiania wykonana jest z materiałów nierdzewnych i kwasoodpornych. Tuszki transportowane są zawieszone na strzemionach przenośnika przesuwającego się nad rynnę wykrwawiania, gdzie krew…

UKŁAD OBRACANIA KLATEK DROBIU ŻYWEGO

Obrotnica klatek ustawia w pożądanym położeniu puste pojemniki, w których drób jest dostarczany do ubojni. DZIAŁANIE Układ do obracania klatek drobiu żywego pracuje tak, aby w efekcie pusty pojemnik samoczynnie przesuwany mocą przenośnika łańcuchowego był…